دور دوم


به گزارش قانون، اگر دوران جنگ تحمیلی را دوران یکدلی و همه در خدمت جنگ بدانیم، به طور طبیعی مسئولان ارشد نيز تمام حمیت خود را بر رفع نیازهای جبهه ها و حفظ نهال نوپای انقلاب در برابر بادهای مخالف سهمگین داخلی وخارجی قرار داده بودند.    اما در دوران پس ازجنگ، روسای جمهور با سیر بسیار...
به گزارش امیدنامه،تعداد کل نامزدها در دور دوم انتخابات مجلس 140 نفر است که از این تعداد 43 اصلاح طلب،65 اصولگرا و 32 مستقل با یکیدیگر رقابت خواهند کرد. استان آذربایجان شرقی بیشترین تعدا نامزدها برای رقابت به خود اختصاص داده است.