دفتر کار احمدی نژاد


در خیابان یکطرفه شمالی‌ - جنوبی چسبیده به پمپ‌بنزین ولنجک، روبه‌روی کیوسک نگهبانی، ساختمان سه‌طبقه‌ نسبتا بزرگی قرار دارد. دفتر رییس سابق دولت، «احمدی‌نژاد» آنجاست. حامیانش می‌گویند که رفت‌وآمد به دفتر زیاد است. «غلامحسین الهام» گفته...