دشمن فرضی


به گزارش امید به نقل از انصاف نیوز، تندرو‌ها که دشمن فرضی خود را در محدودیت می‌بینند، با روی کار آمدن روحانی که به واسطهٔ حمایت‌های جریان اصلاح طلب و میانه رو انتخاب شد، حالا روحانی را هدف گرفته‌اند و این طرح نگاه آن‌ها را به رییس جمهور مشخص می‌کند. روز ۱۴ خرداد،...