دختر فداکار


به گزارش امید به نقل از ایران، «توگسه آلبایاک» دختر 23 ساله که ملیتی آلمانی – ترکیه‌ای داشت، صبح روز حادثه در یکی از خیابان‌های «اوفنباخ» در نزدیکی «فرانکفورت» آلمان با به خطر انداختن جانش دو دختر نوجوان را از دست دو مرد شرور نجات داد و چند...