داوود کریمی


به گزارش امید به نقل از جماران، آقای رفیعا، نماینده آیت الله محمود امجد، طی سخنانی ضمن ذکر خاطراتی از رابطه ی استاد امجد و شهید حاج داود کریمی، پیام آیت الله به مناسبت این مراسم را قرائت کرد. وی در ابتدای سخنان خود با بیان این که آیت الله امجد پیش از این شخصا قصد شرکت در این مراسم را داشتند، گفت...