دانشجويان پزشكي


به گزارش اميدنامه به نقل از ايسنا، دکتر ابراهیم گلمکانی با بیان اینکه براساس ماده ۱ "آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی" که از تحصیلات رایگان استفاده می کنند، مکلفند برابر مدت تحصیل رایگان خود در ایران خدمت کنند، افزود: براساس...
به گزارش اميدنامه به نقل از ايرنا، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت دانشجویان مازاد پزشکی دانشگاه آزاد گفت: آمارها بعضا متناقض و متفاوت هستند؛ برخی گزارش‌ها رقمی 8 هزار نفر پذیرش مازاد را گزارش می‌کنند و برخی از 24 هزار دانشجوی مازاد حرف می‌ز‌نند....