خوزستان


او در تشريح انواع آلودگي هوا در استان خوزستان اظهار مي‌دارد:‌ در مورد آلودگي هواي استان خوزستان يكي مسئله آلودگي هواي صنعتي است و ديگري بحث ريزگردها كه وارد اين استان مي‌شود. دارايي در ادامه با اشاره به جلسه نمايندگان استان خوزستان با رئيس جمهور ادامه مي‌دهد:‌ آقاي روحاني...
به گزارش امید، ستاد جوانان و دانشجويان دکتر عارف در استان البرز با نام پويش اميد استان البرز شروع به کار کرد. در بيانيه اين جوانان آمده است: و اینک فرصتی دوباره برای پویشی مالامال از امید  فراهم گشت تا مردم بتوانند سرنوشت دیگری را برای خود و میهن عزیزشان رقم بزنند.سرنوشتی که در راس آن آزادی...

صفحه‌ها