خزعلي


 کبری خزعلی که رئیس شورای فرهنگی - اجتماعی زنان در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. انسیه خزعلی که مدتی رئیس دانشگاه الزهرا بود و محمدحسین معروف به سمیر زند، خواننده پاپ. خود آیت‌الله خزعلی که سال 94 درگذشت، از روحانیون محافظه‌کار طیف راست مذهبی بود که سابقه عضویت در مجلس خبرگان...