خریدار


نعمت زاده در گفت‌وگوی خبری شبکه خبر در پاسخ به این سوال که «آیا شما مردم را خائن دانستید و راه اندازان کمپین را،  ضد انقلاب؟» گفتند که «سوءتفاهم شده و برخی از رسانه‌ها شیطنت کردند!» در همین راستا و بر مبنای وظیفه مطبوعاتی خودمان تصمیم گرفتیم که از زوایای...