خراسان شمالی


به گزارش امید متن این نامه به شرح زیر است:  با سلام و احترام ؛ حضور پرشور مردم در انتخابات 24 خردادماه ، پیام روشنی بود به تندروهایی که در هشت سال گذشته ، نتایج انتخابات های مختلف را رویگردانی مردم ایران از اصلاحات و مهمتر از آن ، مرگ اصلاحات تحلیل می نمودند ؛ پیامی واضح که اصلاحات نه تنها...