خانه ملت


به گزارش امیدنامه،این خبرگزاری که تحت هدایت روابط عمومی مجلس اداره می شود و متاسفانه نظارتی هم بر عملکرد این خبرگزاری  به صورت واقعی صورت نمی گیرد عملا با جهت گیری خاص در صدد تضعیف فراکسیون امید است.در تازه ترین اقدام این رسانه ،بازنشر مصاحبه داریوش قنبری با باشگاه خبرنگاران جوان  است که...
به گزارش امیدنامه،بیتفاوتی خبرگزاری خانه ملت به موضوع بازداشت یک نماینده مجلس در حالی است که اکثر خبرگزاری‌های رسمی کشور اعم از اصولگرا و اصلاح طلب  به این موضوع پرداختند و مواضع نمایندگان و بیانیه‌های آنها را منتشر کردند. خبرگزاری خانه ملت در پوشش اخبار مربوط به فراکسیون‌های...