خاطره هاشمی


به گزارش امید به نقل از ایسنا، دختر امام (ره) تایید کرد که در سال 84 همسر امام خمینی از آیت الله هاشمی رفسنجانی درخواست کرده تا در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود. زهرا مصطفوی در نشستی خبری که به عنوان دبیر کل اتحادیه بین‌المللی سازمان‌های غیر دولتی مدافع فلسطین سخن می گفت در پاسخ...