حوزه هنری


هدیه حدادی اصل:«برخی اتفاقات که از سوی حوزه هنری می افتد رفتارهای غیرمسئولانه‌ای است که سینمای ایران را به سمت سینمای دولتی پیش می‌برد که این کار؛ دو، سه سال است آغاز شده و نتیجه آن تنها حذف بخش خصوصی است و همه این را می‌دانند که وقتی بخش خصوصی حذف شود چه سینمایی خواهد آمد!...