حمیدرضا جلایی پور


  خبرها حاکی از آن است که علی رغم تایید صلاحیت بیش از 1500 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس در بازنگری شورای نگهبان، اما افراد شاخص اصلاح طلب همچنان ردصلاحیت شده اند. با این تفاسیر راهبرد اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات باید چگونه باشد؟ آیا آنها باید با لیست کامل که مسلما حاوی برخی...