حق مسكن


به گزارش اميدنامه به نقل از ایلنا، حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان شد؛ این افزایش گرچه شاید در میانه سال و قبل از آغاز مذاکرات مزدی سال آینده، تا حدودی کم‌سابقه باشد، اما در شرایط فعلی اقتصاد به هیچ‌وجه توجه‌برانگیز و چشمگیر نیست. گرچه افزایش حق مسکن در شورای عالی کار را به دو صورت می...