حسین کیانی


به گزارش امیدنامه ،در متن یادداشت این نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر آمده است: به نظر می‌رسد تشویش و دلهره صاحبان مشاغلی که از درآمد ثابت یا همان آب باریکه معروف برخوردار نیستند در این ایام کرونایی روز به روز بیشتر می‌شود. صاحبان مشاغل هنری هم(اگر بتوان آن‌ها را با توجه به...