حسن رسولي


چرا اصلاح‌طلبان تصمیم گرفته‌اند تصمیم‌گیری درباره سرنوشت جریان اصلاحات را از شورای عالی اصلاحات به نهاد اجماع‌ساز منتقل کنند. مهمترین انگیزه این تغییر چه بوده است؟ شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات از دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب و چهره‌های غیر‌حزبی و...