حامد صالح آبادی ، اولین استیضاح ، مدیر مسول روزنو ، وزیر علوم ، دولت تدبیروامید


مجلس اصولگرا که از ابتدا روی چند وزارتخانه دست گذاشته بود و وزرات علوم نیز یکی از آن وزارتخانه هایی بود که در ابتدای رای اعتماد به کابینه ،گزینه نخست روحانی برای این وزارتخانه نتوانست از اصولگرایان مجلس رای اعتماد بگیرد واین نشان می دهد محافظه کاران قصد ندارند فضای آرام و آزاد در دانشگاه ها حاکم...