حاجیان ، اتهام ، فساد مالی ، دانشگاه آزاد


* جناب آقای حاجیان، اگر امکان داشته باشد می‏ خواستم چند دقیقه‏ ای در خصوص مسایلی که پیرامون موضوع دوران ریاست شما در دانشگاه آزاد تهران مرکز وجود دارد با شما گفتگو کنم. - واقعیت این است که من بعد از خروج از دانشگاه خیلی علاقه‏ ای به گفتگو و مصاحبه ندارم. * چرا؟ - چون مریض هستم و...