جنگ روانی


به گزارش امید،اما نگاهي گذرا به شيوه اين خبرسازي از جنگ رواني حكايت دارد كه هدفش به هيچ وجه دانشگاه آزاد نيست. در خبري كه يكي از خبرگزاري‌هايي كه از شيوه القاي ذهنيت براي مخاطب در خبرسازي هاي خود استفاده مي كند، در اين باره مي نويسد: یک منبع آگاه نزدیک به هیات امنای دانشگاه آزاد از تلاش برای...