جنگ اقتصادی


بخشی از اظهارات او را می خوانید: محور اصلي مباحث جلسه غيرعلني ديروز مجلس چه بود؟ شايد بتوانيم بگوييم كه خلاصه مطالبي كه در اين جلسه مطرح شد اين است كه در آستانه يك «جنگ اقتصادي» توسط يك تروريست اقتصادي قرار داريم و اينكه شايدشرايط آينده به‌مراتب سخت‌تر خواهد شد. نكته...