جلیلی


به گزارش فایننشال تایمز، مقامات غربی می گویند گفت و گو های آلماتی عمق شکاف بین انتظارهای ایران و درخواست های قدرت های جهانی را به تصویر می کشد و این نکته غافلگیرکننده ای نیست. البته آنها همچنان تاکید دارند با وجود اینکه توافقی به دست نیامده، مذاکرات به شکست نیز منجر نشده است. برخی تحلیلگران بر این...

صفحه‌ها