جریان انحرافی


به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا،غلامعلی جعفرزاده  گفت: از آنجایی که ما ردپای یک سری از انحرافی‌ها را در مجموعه ائتلاف اصولگرایان می‌بینیم انتظار داشتیم ائتلاف بتواند خود را از این جریان انحرافی پاک و منزه کند. وی افزود: من فکر می‌کنم بخشی از اصولگرایان واقعی و روشنفکر که با...
به گزارش امید به نقل از خانه ملت ،محمد باقری‌بنابی در واکنش به برنامه خبری توهین‌آمیز روز گذشته صدا و سیما به نمایندگان مردم در مجلس، گفت:‌ برنامه‌های دیروز خبر 20:30 نشان‌دهنده خیانت این سازمان به مجلس شورای اسلامی است. نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، با اعلام...
به گزارش امید به نقل از پویش، چند روز پیش، شاهد خبر تودیع رئیس سازمان میراث فرهنگی، «محمد شریف ملک‌زاده»، از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، از ریاست سازمان میراث فرهنگی بودیم. علی رغم آنچه به نظر می‌رسد، نفوذ جریان موسوم به انحراف در نهادهای دولت، تنها منحصر به سازمان میراث...
به گزارش امید به نقل از فارس ،وی جایگاه ولایت را حق خواند و افزود: با جانبداری از احمدی‌نژاد دنیا و آخرت خود را فنا نمی‌کنم و ولایت را به او ترجیح می‌دهم. احمدی‌نژاد عزت دنیا و آخرت را سربازی در رکاب ولایت دانست و تصریح کرد: جریان انحرافی به دنبال ورود به انتخابات نیست و اگر...
به گزارش امید و به نقل از خبرگزاری فارس ،سرلشگر حسن فیروزآبادی در جمع تعدادی از مقام های نظامی گفته است که"اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮﭼﻢ و ﻧﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﺟهموری ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﯽ در ﺳﻤﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه،  ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ایجاد تنش در جامعه است و...