جبهه حامیان اصحاب انقلاب


به گزارش امید،در  متن بيانيه اين جبهه آمده است: بسم الله الرحمن الرحيم مردم فهيم، وفادار و قدرشناس ايران اسلامي همانگونه که استحضار داريد انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم به دليل شرايط ويژه و بي بديلي که در روند حرکت تکاملي انقلاب اسلامي دارد از حساسيت خاص و ممتازي بر خوردار است و...