جامعه اسلامی دانشجویان


به گزارش امیدنامه، دکتر محمدرضا عارف عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با عنوان تحول حکمرانی در گام دوم انقلاب گفت: رهبر انقلاب ترسیم روشن و شفافی از دهه‌های آینده در گام دوم انقلاب داشتند. وی با بیان اینکه در گام دوم انقلاب رهبر انقلاب توصیه‌هایی...