توفیق روزنامه


به گزارش امید،دکتر محمدرضا عارف در دیدار اعضای جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی حاضرین در جلسه ،به ضرورت نقش آفرینی تشکلهای صنفی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت:در مقاطعی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکلهای صنفی در دانشگاه ها توانستند جایگاه مناسبی...