ترک


این داستان کاملا واقعی است. سال های 84-85 بود که موج اول پوشاک ترک در کشور رواج پیدا کرد. پوشاکی ارزان که هم کیفیت یا حتی کم کیفیت تر از پوشاک ایرانی بود. هر سال ترک ها بیشتر بازار ایران را تصرف کردند. تا جایی که پس از توافق تجارت ترجیحی با ترکیه که یکی از بدترین اشتباهات دولت ...
این اولین بار نیست که سی و سه پل اصفهان دست خوش تغییر یا تخریب می‌شود. همین چند ماه پیش بود که نرده‌گذاری آزمایشی یک دهنه از سی و سه پل خبر ساز شد. نرده گذاری که به خاطر تامین امنیت جانی عابران آغاز شد ولی این اقدام شروع نشده تمام شد. با این حال اما اتفاقی بزرگ‌تر در انتظار این پل...
  برخي صاحبنظران حوزه دانشگاه اين روزها از مفاهيمي چون دانشگاه توده‌اي بر خلاف دانشگاه نخبه‌گرا ياد مي‌كنند و مي‌گويند در دانشگاه‌هاي امروز برخلاف گذشته همه اقشار مي‌توانند حضور يابند و جنبه‌هاي مثبت اين تحول را برمي‌شمارند، مثل گسترش نگرش دموكراتيك و...