تروریسم


به گزارش امید به نقل از واحد مرکزی خبر، جان برد  درگفتگو با روزنامه سعودی الحیات چاپ لندن گفت: حمایت ایران از سوریه ، حزب الله لبنان و حماس مصداق حمایت از تروریسم است و دخالت ایران در عراق در مبارزه با داعش هم موجب شده است ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دهیم. وزیر امور خارجه...