تجمع میدان فاطمی


 حدود ۵۰۰ نفر در این راه پیمایی پر سر و صدا شرکت کردند. بسیاری از تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن ها شعارهایی از این قبیل نوشته شده بود: «از خداوند و رسولش پیروی کنید.» راه بندان در پایتخت دو ساعت ادامه داشت و این موضوع خشم رانندگان وسائط نقلیه را برانگیخته بود...