تاریخ خاص


    به گزارش امیدنامه به نقل از روزنامه صبح نو، بسیاری حاضر می‌شوند زایمان سزارین را به طبیعی ترجیح دهند و حتی عده‌ای به دلیل همین اهمیت، زمان زایمان را یکی، دو هفته جلو و عقب می‌اندازند. کاری که شاید به ظاهر بی‌اهمیت جلوه کند اما اگر کمی درباره سیستم رشد...