تابعيت


 در کشور ما به‌دلیل شرایط اقلیمی، جغرافیایی و سیاسی خاصی که دارد و پس از وقوع جنگ‌هایی که در منطقه پیش آمد، بحث مهاجرپذیری دستخوش تغییراتی اساسی شد تا جایی که لزوم توجه به حقوق اتباع خارجی و مهاجر و احوال شخصیه کسانی که با مردم کشور ما در ارتباط بودند و تعیین تکلیف تابعیت فرزندان...
براساس آمارهای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج‌کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند. دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی است که نشان می‌داد ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی...