بوق


به گزارش امید به نقل از  ایسنا، محمدرضا باهنر که ریاست بخشی از جلسه ی علنی امروز مجلس را به عهده داشت افزود: حتی من با خیلی از نمایندگان که صحبت می‌کردم می‌گفتند حتی نتوانستیم دوسه روز به زیارت برویم.   او ادامه داد: این مدت ، مدت پرکاری برای نمایندگان بود، خوب است که صدا و...