بهار


جانماز مادربزرگ همان بوی عید است، همان بوی کاغذ رنگی است. به این معنی که نمادهای اسلامی – ایرانی در عید با همدیگر متجلی می‌شوند و لایه‌های تمدن ایرانی و اسلامی را با هم یکجا به نمایش می‌گذارند. نوعی آلیاژ و امتزاج. یا این را هم شنیده‌اید که می‌گویند واقعه غدیر در...
برگ یک گل چون ندارد خار او شد بهاران دشمن اسرار او وآنکه سر تا پا گل است و سوسن است پس بهار او را دو چشم روشن است خار بی‌معنی خزان خواهد، خزان تا زند پهلوی خود با گلستان (مثنوی معنوی) خار نشانه پاییز است که مرگ را تداعی می‌کند «مرگ مانند خزان، تو اصل برگ» در...

صفحه‌ها