برنج آلوده


  موضوع واردات برنج  توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال جدید نیز دست‌مایه جنجال‌های فراوان شد اما این بار حواشی صورت گرفته به جای رسانه‌ها در کارگروه تنظیم بازار و دولت  مطرح شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده و چکیده‌ای از مباحث و...
به گزارش امید به نقل از تسنیم  عباس رجایی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود سموم مورد استفاده در کشاورزی موجبات افزایش میزان سرطان‌ها در کشور را فراهم کرده است، با بیان اینکه اصولا سموم کشاورزی به طور طبیعی عوارضی خواهد داشت اما نمی‌توانیم بگوییم شرایط کشور به گونه‌ای است...