برداشتن محدودیت های امنیتی


به گزارش امید،در این دیدار مصطفی دینی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به نمایندگی از تنها تشکل  دانشجویی منتقد نیز به طرح دیدگاه های خود پرداخت و خواستار  برداشتن محدودیتهای امنیتی ایجاد شده پیرامون برخی دلسوزان و خیرخواهان مردم و انقلاب و نظام شد. متن...