بدرقه


به گزارش امید به نقل از انصاف نیوز، شریعتی در مراسم تودیع خود و معارفه ی رییس جدید شرکت نکرد، شاید حدس می‌زد که در ابتدای آن برنامه، محمدرضا ضیایی بیگدل، یکی از اساتید بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی ضمن ابراز خوشحالی از انتصاب سرپرست جدید دانشگاه علامه در میان اساتید و دانشجویان حاضر گفت: در...