بخشدار


    امام جمعه از بخشدار می خواهد پشت تریبون نرود. بخشدار دست امام جمعه را کنار می زند. امام جمعه الوار بدون توجه میکروفون را می گیرد و سخنرانی می کند و بخشدار به پشت جایگاه می رود و میکروفون  را قطع می کند! کاربران درباره این ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: «تا...
وي به علت سوءاستفاده و تبديل كردن اراضي كشاورزي به تجاري و مسكوني كه از اين راه يك خودروي مدل بالاي 400 ميليوني خريداري نموده دستگير و روانه زندان شد.