بحرين


به گزارش اميدنامه، خبرگزاری رسمی قطر "قنا" اعلام کرد، علیا احمد بن سیف آل ثانی، نماینده دائم قطر در  سازمان ملل با ارسال پیامی به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل اطلاع داده است که یک هواپیمای وابسته به نیروی دریایی بحرین پنجشنبه گذشته حریم هوایی قطر را بدون کسب اجازه از...