بحران وحدت


به گزارش امید به نقل از ایسنا،داریوش قنبری  با اشاره به اقدامات اخیر دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب برای رسیدن به وحدت و انسجام در میان خود، اظهار کرد: چنان‌چه بخواهیم در رابطه با وضعیت دو جناح در رابطه با دستیابی به وحدت مقایسه‌ای داشته باشیم درمی‌یابیم که وحدت و انسجام...