بازنگری


به گزارش امیدنامه، روزنامه آرمان نوشت: «وقتی استیضاح شدم راحت شدم، به منزل رفتم و دو رکعت نماز شکر خواندم.» این سخن مهندس احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در گفت‌وگو با «آرمان» است؛ وزیری که به رغم خدمات زیاد و عملیاتی کردن پروژه‌های مهم کشور مانند فرودگاه...
روزنامه خراسان در این باره نوشت: بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر تعدادی از مسئولان اجرایی به مدیران زیرمجموعه، اعلام شده است که با توجه به ضرورت بازنگری در آیین نامه ها و شرایط نحوه استفاده کارمندان و مدیران دستگاه های دولتی از منازل سازمانی، پیشنهادهای مربوط به این موضوع و گزارش های آماری مرتبط با...