بازرسان تامين اجتماعي


    به گزارش اميدنامه به نقل از ايلنا، علی فاضلی در خصوص مراجعه بازرسان موسسه حقوقی تامین اجتماعی برای بررسی دفاتر 10 ساله گفت: این کار کاملا غیر قانونی است و چندین بار چه از طریق روسای سه اتاق(بازرگانی،اصناف،تعاون) و چه از سوی مقامات این امر بیان شده است. رئیس اتاق...