بازرس


به گزارش امید به نقل از ایسنا، سرهنگ محمد حسین حمیدی درباره اینکه آیا حوادث مربوط به اتوبوس‌های مسافربری و ناوگان حمل و نقل عمومی در سال جاری افزایش داشته یا خیر؟ گفت: حوادث اتوبوس نه تنها زیاد نشده بلکه کاهش هم داشته اما با توجه به اینکه حساسیت بیشتری روی این حوادث وجود دارد بیشتر به چشم...
به گزارش امید به نقل از  ایسنا،خبرگزاری رویترز، ایران تأکید دارد که حق دارد درباره دسترسی افراد به خاک کشورش تصمیم‌گیری کند و تاکنون به دیگر کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور انجام تحقیقات‌شان درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران اجازه ورود داده است. منابع...