بازار تهران


به گزارش اميدنامه به نقل از ايسنا، مهندس محمود قدیری با اشاره به استفاده از کولرهای گازی در بازاربزرگ تهران گفت: دربازار تهران شاهد تراکم بالای تأسیسات گرمایشی و سرمایشی هستیم، و این تراکم با توجه به ضعیف و بعضاً فرسوده بودن ظرفیت انتقال برق در این محدوده می‌تواند مشکلاتی را به وجود بیاورد...
به گزارش امیدنامه، رئیس شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان که با مترو به بازار تهران رفت به دغدغه های مردم با حوصله گوش داد و تاکید کرد اصلاح طلبان یکی از برنامه های محوری شان رونق اقتصادی است. مشروح گزارش حضور عارف در بازار تهران متعاقبا ارسال می شود 
به گزارش امیدنامه، فرانک اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان دو روز قبل به منظور آنچه تحرک مناسبات سیاسی دو کشور، چگونگی به‌جریان‌انداختن توافق هسته‌ای و مسائل سیاسی و امنیتی منطقه به‌ویژه سوریه عنوان شد به تهران سفر کرد. وی در این سفر با رئیس جمهور، وزیرامورخارجه، رئیس مجلس شورای...
به گزارش امیدنامه،در حالیکه پس از توافق هسته‌ای ایران و 5+1 در وین بسیاری از صحاب نظران معتقداند این توافق بیشترین تاثیر را بر اقتصاد ایران خواهد داشت خبرگزاری رویترز در گزارشی مصور با عنوان "خیابان‌های تهران"بازار تهران و خیابان‌های اطراف آن را به عنوان سوژه عکس انتخاب...