ایمانی


  چه لزومی برای محاکمه احمدی نژاد وجود دارد؟ احمدی نژاد به ملت ایران ظلم کرد احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار و فعال سیاسی اصولگرا گفت: «در ایران اسلامی هر مسئولی باید بداند که علاوه بر پاسخگویی در جهان دیگر، در این دنیا نیز باید پاسخگو اعمال...