ایران فردا


به گزارش امید، دور جدید این مجله با مدیرمسوولی یکی از نزدیکان مرحوم سحابی منتشر می شود و در نخستین شماره  آن مطالبی درباره ی به مناسبت سالگرد درگذشت سحابی منتشر شده که تصویر جلد آن هم پیداست. میزگرد محسن رنانی و حمید رضا جلایی پور درباره ی هدفمندی یارانه ها و گفتگوهایی با احسان شریعتی و محمد...