ايرانشناس ژاپني


یوشیفوسا سکی، ایرانشناس ژاپنی، بیست‌وششمین جایزه ادبی و تاریخی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاریزدی را دریافت کرد.این جایزه در مراسمی تحت همین عنوان، عصر دیروز (جمعه ۲۴ خرداد) در کانون زبان فارسی واقع در باغ موقوفات محمود افشار به وی اهدا شد. این برنامه بر خلاف تمام...