انصار


به گزارش امیدنامه به نقل از شرق، گزارش ما به بررسي برخي از اين چهره‌ها پرداخته است و اينكه اين‌روزها كجا هستند؟ چه مي‌كنند و شغلشان چيست؟ درسینما مسعود ده‌نمکی در دهه 70 به همراه حسین الله‌کرم در قالب جمعیت انصار حزب‌الله پرچم‌دار حمله به جمع‌ها يا برنامه...