انجمن رمز


به گزارش امیدنامه ،چهاردهمین کنفرانس انجمن رمز ایران چهارشنبه در شیراز گشایش یافت که به گفته رئیس این انجمن، محور این کنفرانس امنیت سیستم های صنعتی است. دکترمحمدرضا عارف،رئیس انجمن رمز ایران در همین ارتباط با بیان اینکه  بیشترین خطرات و تهدیدهایی که سازمان های کشور را تهدید می کند...
به گزارش امیدنامه،دکتر محمدرضا عارف در مراسم اختتامیه سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری کنفرانس، ارائه دهندگان مقالات و سختران کلیدی و مدعو ، به جهت گیری‌های اصلی و اولویت‌های انجمن رمز اشاره کرد و گفت:...
به گزارش امیدنامه، این تفاهم نامه همکاری به منظور استفاده از ظرفیت و توانمندی های علمی و پژوهشی انجمن رمز ایران در حوزه فضای مجازی، بین مرکز ملی فضای مجازی کشور با این انجمن منعقد شده است. بنابراین گزارش، این مرکز درحوزه تدوین و بازنگری اسناد راهبردی حوزه تولید و تبادل اطلاعات و تشکیل و مدیریت...
به گزارش امید،دکتر محمدرضا عارف در مراسم اختتامیه دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران با اشاره به حکم مقام معظم رهبری در رابطه با شورای عالی فضای مجازی افزود: در این راستا برای همکاری با شورای فضای مجازی به ویژه مرکز ملی فضای مجازی آمادگی همکاری داریم. وی اظهار داشت: در دوره جدید فعالیت...
به گزارش امید، يازدهمین کنفرانس بین‌المللي انجمن رمز ايران با هدف هم افزايي دانش و انتشار يافته‌هاي نو و بديع در زمینه امنیت اطلاعات و رمزشناسي، برگزار شد. آشنايي و ارتباط میان اساتید، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سیاستگذاران و علاقمندان حوزه امنیت فضاي تبادل اطلاعات، بررسي چالش‌...