امیراحمدی


به گزارش امید به نقل از تابناک، در پی انتشار اخباری مبنی بر حضور مجدد هوشنگ امیراحمدی در ایران و با توجه به سابقه دیدارهای وی با مقامات دولت سابق ایران و به‌ویژه با اسفندیار رحیم مشایی و همچنین ارتباطاتش با شورای ایرانیان خارج از کشور که به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط مشایی اداره می...