امیذنامه


  از بابل تا بهشت راهی نیست پله‌های ترقی را یکی بعد از دیگری پیمود .چهار دوره نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه بابل و ریاست کمیسیون عمران از محسن نریمان یک چهره عمرانی ساخته است او که دانش آموخته مهندسی ساختمان از دانشگاه صنعتی شریف است، معاون عمرانی استانداری مازندران،استاندار خراسان...